Sari la conținut

DESPRE EDUCAŢIA ÎN SPIRITUL DRAGOSTEI PENTRU PATRIMONIU IMATERIAL ÎN ŞCOLI, UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI CULTURĂ

 

În vremurile în care cultura se bucura de importanţa cuvenită, în calitate de specialist şi lucrător în cultură am putut desfăşura o serie de activităţi, atât în şcoli, cât şi în instituţiile de cultură, fiind frecvent solicitat.
În circa zece şcoli din sate maramureşene am organizat cercuri de folclor, în care elevii, coordonaţi de profesorii de limba română, au efectuat culegeri de folclor, au prezentat referate. S-au organizat spectacole de cântece şi dansuri populare şi s-au montat spectacole de obiceiuri pe scenă. Pe lângă unele dintre aceste şcoli s-au alcătuit arhive de folclor.

La Şcoala nr. 18, din Baia Mare, s-a conceput un proiect de educaţie a elevilor în spiritul folclorului. Elevii, au efectuat culegeri de folclor din satele bunicilor şi bătrânilor şi din satele maramureşene, care s-au materializat printr-o culegere intitulată „Aşa-i datina la noi”, întocmită şi îngrijită de Pamfil şi Maria Bilţiu, apărută în 2007, Baia Mare. În cadrul proiectului elevii au prezentat referate şi s-au organizat spectacole de cântece şi dansuri, prin care s-au valorificat talentele elevilor şi prin care li s-a deschis dragostea pentru cântecul şi jocul popular.
În cadrul Universităţii libere, condusă de prof. univ. Valeriu Palaghiţă, am organizat cursuri cu titlul „Nestemate ale folclorului maramureşean”, în care, pe parcursul mai multor ani, s-au desfăşurat expuneri, conferinţe, simpozioane, gale de film documentar, excursii de documentare în Maramureş, cu aportul unor specialişti invitaţi din ţară.
În cadrul fostului Institut de Învăţământ Superior din Baia Mare am susţinut şi participat la şedinţele Cercului de folclor, condus de prof. univ. Ion Chiş Şter.

În cadrul Societăţii de Ştiinţe filologice am luat iniţiativa programării în cadrul sesiunilor de comunicări a temelor de folclor, care treptat a devenit o secţiune a simpozioanelor organizate.
În vremurile bune pentru cultură, în cadrul şcolilor am lansat multe cărţi de folclor din seria celor publicate, prin care s-au transmis elevilor cunoştinţe despre folclor. Într-un număr mare de şcoli din oraş, am fost solicitat să le vorbesc elevilor despre tradiţiile marilor sărbători de peste an: Crăciun, Anul Nou, Bobotează, Paşti, Rusalii, în colaborare cu Maria Bilţiu. La Şcoala „Nichita Stănescu” s-au prezentat, cu ocazia unor lansări de carte, spectacole reprezentând dramatizări ale unor povestiri. Am luat iniţiativa organizării la Biblioteca judeţeană „Petre Dulfu” de spectacole de colinde şi obiceiuri legate de sărbătorile de iarnă. Şi la şcolile din Lăpuşel, Recea şi Tăuţii Măgherăuş am organizat spectacole de colinde şi obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă.

Actualmente cultura, inclusiv cea din şcoli, este complet abandonată. Nimeni nu mai face nimic, nu mai există nicio iniţiativă culturală, lansările de cărţi au fost interzise, aşa încât elevii să fie cât mai departe de carte şi lectură. Drept urmare, considerăm că totul trebuie luat de la capăt, dar este nevoie de oameni pasionaţi şi cu dragoste pentru cultură.

În prezent, acolo, unde mai există profesori dedicaţi folclorului se pot realiza iniţiative de mare importanţă. Să sperăm că vom avea surprize plăcute.

Profesor Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, etnologi